Feuerkugel 09.01.2018
Feuerkugel 14.01.2018
Feuerkugel 05.12.2019 / 18:39UT
Feuerkugel 14.12.2019 / 20:08UT
Feuerkugel 15.12.2019 / 00:11UT
Feuerkugel 18.12.2019 / 22:56UT
RADARbild Feuerkugel 18.12.2019 / 22:56UT
Feuerkugel 19.12.2019 / 21:23UT
Feuerkugel 19.12.2019 / 22:08UT
Feuerkugel 20.12.2019 / 01:29UT
RADARbild Feuerkugel 20.12.2019 / 01:29UT
Feuerkugel 20.12.2019 / 03:43UT
RADARbild Feuerkugel 20.12.2019 / 03:43UT
Feuerkugel 02.01.2020 / 06:39UT
Feuerkugel IMO Seite 27.12.2019 / 19:25UT
Feuerkugel 09.05.2020 / 23:13UT
Feuerkugel 15.05.2020 / 22:39UT
Feuerkugel 03.08.2020 / 01:47UT
Feuerkugel 11.08.2020 / 23:20UT
Feuerkugel 12.08.2020 / 00:20UT
Feuerkugel 22.09.2020 / 03:54UT
Feuerkugel 07.11.2020 / 02:16UT
Feuerkugel 13.11.2020 / 00:30UT
Feuerkugel 20.11.2020 / 17:56UT

Meteorströme erfasst per Radarauswertung Graves
Geminiden 2019
RADAR Auswertung Geminiden Woche 09.12 bis 16.12.2019
RADAR Auswertung von vier Beobachtern Geminiden Woche 09.12 bis 16.12.2019
Quadrantiden 2020 03.-04.01.2020
RADAR Auswertung Quadrantiden 02.01 bis 06.01.2020
Quadrantiden 2021 02.-03.01.2021
RADAR Auswertung Quadrantiden Vergleich 2020 zu 2021